Schoonmaak

Sinds 1 januari 2015 verzorgen Hago en CSU het schoonmaakonderhoud binnen de muren van de universiteit.

Percelen

De aanbesteding schoonmaakonderhoud is verdeeld in twee percelen. Het ene perceel bestaat hoofdzakelijk uit de onderwijsgebouwen; dit perceel is gegund aan Hago. Het andere perceel bestaat hoofdzakelijk uit de kantoorgerichte gebouwen; dit perceel is gegund aan CSU. 


Contractbeheer en schoonmaakcontroleurs

Schoonmaakonderhoud van de universiteit is centraal belegd  bij het Universitair Facilitair Bedrijf. De contractmanager UFB is verantwoordelijk voor het beheer van de uitbestede dienstverlening. Medio 2014 heeft het UFB bij de diverse faculteiten en eenheden schoonmaakcontroleurs aangesteld, als onderdeel van het facilitaire cluster, die de Kritische Prestatie Indicatoren dagelijks meten. Naast deze dagelijkse controle worden door een externe onafhankelijke partij periodieke VSR-metingen (het volgens NEN 2075 algemeen vastgestelde kwaliteitssysteem voor de schoonmaak) uitgevoerd.


Resultaatgerichte schoonmaak en inspanningsgerichte schoonmaak

Afhankelijk van de perceelindeling, de functie van de ruimte en de bezettingsgraad van de ruimte is bij deze aanbesteding schoonmaak gekozen voor ofwel resultaatgerichte schoonmaak of inspanningsgerichte schoonmaak.

Resultaatgericht: Dit houdt in dat iets dagelijks schoon dient te zijn, maar dus niet dagelijks schoongemaakt hoeft te worden.

Inspanningsgericht: Dit houdt in dat iets volgens een bepaald programma wordt schoongemaakt.

Perceel 1

Eenheid:

Gebouw:

FdG

Arsenaal

Johan Huizinga

Lipsius

Reuvensgebouw

P.N. van Eyckhof 1-4

Matthias de Vrieshof 1-4

Van Wijkplaats 2-4

FSW

Pieter de la Court

FWN

Collegezalengebouw

Gorlaeus Building 

Huygens laboratorium

LMUY

Oortgebouw

Snellius

Sylvius

FdR

Kamerlingh Onnes

Sterrewacht

Rapenburg 38

Sportcentrum

Sportcentrum

Sportcentrum veldaccommodatie

FdA

Van Steenis

Perceel 2

Eenheid:

Gebouw:

Cluster Rapenburg

Academiegebouw                                       

Gravensteen

Oude UB

Binnenstad

Hortus Kantoor

Hortus overige gebouwen

Plexus

Rapenburg 38

Rapenburg 59

Campus Den Haag 

Anna van Bueren

Schouwburgstraat

Wijnhaven

UFB

Willem Einthoven

UBL

Universiteitsbibliotheek

 

Periodieke schoonmaakwerkzaamheden

De periodieke werkzaamheden zoals het sprayen van de vloeren en het geheel en grondig reinigen van het sanitair worden gedurende de dag uitgevoerd. Hierbij wordt getracht de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk te verstoren.

Vragen en wensen

Mocht u na het lezen nog vragen, wensen of suggesties hebben over schoonmaakonderhoud dan kunt u deze melden bij de Servicedesk van uw faculteit of eenheid. De Servicedesk zal uw vraag, wens of suggestie doorgeven aan de verantwoordelijke schoonmaakcontroleur die deze in behandeling neemt en altijd terugkoppeling geeft aan u.  

Laatst Gewijzigd: 27-02-2017