Groenvoorziening

Werkzaamheden

De Universiteit Leiden heeft vele terreinen met bomen, grasvelden en struiken. De afdeling Groenonderhoud beheert, verzorgt en onderhoudt deze universitaire groenvoorzieningen alsook de verhardingen, de watergangen en de vijvers die op en rond de terreinen liggen.