Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar risicofactoren in de werkomgeving, die schade kunnen veroorzaken.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een systematisch onderzoek naar de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor de medewerkers en studenten binnen de universiteit. Voorbeelden van risicofactoren zijn beeldschermwerk, constant hoge werkdruk, problemen met het binnenklimaat, schoonmaak en welzijn. 

Plan van aanpak

Bij een RI&E onderzoekt men welke risico’s of knelpunten er in de organisatie zijn en hoe deze zijn op te lossen. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak (PvA). In dit plan wordt op basis van de geconstateerde knelpunten aangegeven hoe en binnen welke termijn concrete maatregelen worden getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Over de voortgang van de uitvoering van het PvA wordt jaarlijks verslag gedaan. 

De RI&E wordt geactualiseerd als dat op basis van nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in het geval van een ingrijpende verbouwing of reorganisatie.

Meer informatie

De arbo- en milieucoördinator op uw locatie kan u informeren over de RI&E  en het PvA van uw organisatie-onderdeel. Dit geldt ook voor het jaarlijkse arbo- en milieuverslag.
Meer algemene informatie over de RI&E  is te vinden op de website van Veiligheid, Gezondheid en Milieu of op de website van uw eigen faculteit.  

Arbo- en milieujaarverslagen
Voor de Arbo- en milieuverslagen kunt u terecht bij het secretariaat van uw locatie (bestuursbureau).

Laatst Gewijzigd: 31-05-2010