Milieu

Het milieubeleid van de Universiteit Leiden richt zich op het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving in onderwijs, onderzoek en in bedrijfsvoering.

Faculteiten en diensten proberen binnen hun onderwijs-, onderzoekswerkzaamheden en in hun bedrijfsvoering zo min mogelijk schade toe te brengen aan het milieu. Dit gebeurt onder andere door:  

 • het terugdringen van het energiegebruik;
 • het gescheiden afvoeren van afvalstromen;
 • het gebruiken van milieuvriendelijke kantoorartikelen en apparatuur.

Binnenklimaat
Een belangrijk milieuaspect is de verwarming van gebouwen. Via energiezuinige voorzieningen en goed onderhoud hiervan wordt er bespaard op gas.

U kunt ook uw bijdrage leveren aan het beperken van het energieverbruik binnen uw gebouw. Draai bijvoorbeeld de thermostaatkraan dicht wanneer de ramen open staan.

Verlichting
Op steeds meer plaatsen wordt tl-verlichting vervangen door hoogrendementsverlichting. U kunt ook zelf energie besparen. Laat verlichting niet onnodig branden en schakel uw computer uit als u afwezig bent.

Gescheiden afvalstromen

Wettelijk gezien dient afval zo veel mogelijk gescheiden te worden. Binnen faculteiten en diensten worden de volgende afvalstromen gescheiden afgevoerd:

 • papier en karton
 • hout- en sloopmateriaal
 • (klein) chemisch afval
 • witgoed
 • computerapparatuur
 • printertoners
 • tl-buizen
 • glas

Voor het inzamelen van papier en karton staan op diverse plaatsen binnen de gebouwen papier- en kartoncontainers.

Vragen?

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de Arbocoördinator Petra Slabber.

Laatst Gewijzigd: 10-03-2014