Beeldschermwerk en RSI

Hoewel beeldschermwerk niet direct schadelijk voor de gezondheid is, bestaat er een samenhang tussen het werken met beeldschermen en het ontstaan van klachten. RSI is daar de bekendste van. Waardoor wordt RSI nu precies veroorzaakt en hoe kunt u klachten voorkomen?

Binnen de Universiteit Leiden wordt veel beeldschermwerk verricht door medewerkers en studenten. De universiteit wil zoveel mogelijk voorkomen dat medewerkers en studenten ziek worden door hun werk of studie. Zij heeft dan ook de intentie klachten als gevolg van beeldschermwerk zoveel mogelijk te voorkomen en medewerkers en studenten met klachten zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te bieden.

Wat is RSI?

RSI (repetitive strain injury) is een verzamelnaam van allerlei verschillende klachten aan hand, pols, elleboog, schouder of nek als gevolg van herhalende bewegingen, een verkeerde houding of als gevolg van het ontbreken van beweging (steeds dezelfde statische houding). Klachten zijn er soms ook als er geen belasting is.

Wanneer u één van bovenstaande verschijnselen signaleert, duidt dat niet per definitie op RSI. Het is wel van belang om de klachten tijdig te signaleren en er gericht iets aan te doen om erger te voorkomen.

Brochure over RSI

Er is een brochure 'Beeldschermwerk en RSI' (PDF, 204 kB) uitgegeven door de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de brochure vindt u algemene informatie over RSI, manieren waarop klachten voorkomen kunnen worden en een lijst met instructies aan de hand waarvan u uw eigen werkplek zo optimaal mogelijk kunt instellen.


Een extra tip, die niet in de brochure wordt genoemd: probeer muisgebruik te verminderen door gebruik te maken van sneltoetsen.


Ook wordt aangegeven waar u, als medewerker of student van LUMC of Universiteit Leiden, moet zijn met vragen over RSI. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Werkplekonderzoek en informatieve websites

Werkplekonderzoek
Voor vragen over RSI en de inrichting van uw werkplek kunt u terecht bij de Arbo- en Milieucoördinator op uw locatie. De A&M-coördinator kan ook een werkplekonderzoek doen. Voor het maken van een afspraak voor een werkplekonderzoek, kunt u een e-mail sturen naar de Servicedesk van uw organisatieonderdeel.        

Informatieve websites
Voor meer informatie over beeldschermwerk en RSI kunt u terecht op de volgende websites:  

Laatst Gewijzigd: 31-05-2010