Arbo, Veiligheid en Milieu

Site over ontruimingsplan bij calamiteiten

Wat is de snelste vluchtroute uit een gebouw? Speciaal voor docenten die in de avonduren doceren, heeft de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een site ontwikkeld waarop te vinden is hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit.


Contact Arbo, Veiligheid en Milieu

Het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) coördineert op veel locaties van de universiteit de arbo-, milieu- en veiligheidstaken. Veel van deze werkzaamheden vinden plaats achter de schermen. Medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden kunnen bij de arbo- en milieucoördinator (A&M-coördinator) terecht voor advies en informatie over arbeidsomstandigheden.


Beeldschermwerk en RSI

Hoewel beeldschermwerk niet direct schadelijk voor de gezondheid is, bestaat er een samenhang tussen het werken met beeldschermen en het ontstaan van klachten. RSI is daar de bekendste van. Waardoor wordt RSI nu precies veroorzaakt en hoe kunt u klachten voorkomen?


Alleen werken

Werkt u wel eens alleen en ervaart u dit als onveilig dan kan de onderstaande informatie voor u van belang zijn.


Milieu

Het milieubeleid van de Universiteit Leiden richt zich op het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving in onderwijs, onderzoek en in bedrijfsvoering.