Nieuws en mededelingen

Crisisbeheersing

Het crisismanagementplan van de Universiteit Leiden beschrijft hoe de organisatie bij een crisis of een dreigende crisis moet handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.


BHV-coördinatoren

De Bedrijfshulpverlening bij de faculteiten en centrale diensten wordt georganiseerd door BHV-coördinatoren. U kunt bij hen terecht voor informatie over de BHV-ploeg. Ook kunt u zich bij hen opgeven voor deelname aan de ploeg.