Inkomende post

Post kan op verschillende manieren bij u op het bureau komen.

Geef het goede adres door aan uw relaties

Het is van belang dat u het juiste en volledige adres doorgeeft aan uw relaties. Hoewel post met een onduidelijke of onvoldoende adressering vaak nog wel aankomt, kost dit veel tijd en moeite. Alleen met een goed adres kan de post probleemloos en zonder vertraging bij u worden bezorgd.

De meeste gebouwen van de Universiteit Leiden hebben een postbusnummer. Voor reguliere post kunt u dit  postbusnummer gebruiken. In sommige gevallen is het aan te bevelen het straatadres op te geven. Dit is met name het geval als u koerierszendingen of als u goederen laat afleveren door andere firma’s dan PostNL. Let op: de postcode behorend bij het postbusnummer is anders dan die van het straatadres. Let hierop bij het doorgeven van een adres. Op de lijst van interne postadressen kunt u zien welk postbusnummer hoort bij uw gebouw en de bijbehorende postcodes.


Via PostNL

Voor de meeste postbusnummers geldt dat de post via PostNL  terechtkomt bij de Centrale Postkamer van Universiteit Leiden. Postbus post wordt vervolgens door Post & Transport bezorgd op de betreffende gebouwen.

Post geadresseerd aan straatadressen wordt afgeleverd door de postbode van PostNL, uiterlijk voor 16 uur, maar meestal rond het middaguur. Het kan voorkomen dat als uw gebouw beschikt over een postbusnummer, PostNL de post die geadresseerd is aan het straatadres, pas de volgende dag met de postbuspost bezorgd.

Via andere postvervoerders

Er zijn ook alternatieve postvervoerders actief. Deze kunnen post rechtstreeks bij het gebouw afleveren, of op uw postbusnummer bezorgen. In dat laatste geval komt de post zoals boven beschreven bij u binnen. De Centrale Postkamer neemt alleen gewone post aan: spoedeisende of koerierszendingen worden niet aangenomen, maar worden doorverwezen naar het juiste adres om vertragingen te voorkomen en voor een correcte afhandeling.

Via de interne post

Post & Transport komt meestal twee keer per dag langs om post te brengen en te halen bij uw gebouw. Deze post bestaat voornamelijk uit interne post van andere gebouwen, maar ook verkeerd bezorgde post die van andere gebouwen komt.

Naheffing portokosten

U kunt van PostNL een naheffing portokosten ontvangen. Er zijn twee soorten:

  • De eerste soort is bevestigd aan een zending die door de Universiteit Leiden ontvangen is, maar waarvoor door de afzender te weinig porto is betaald. U kunt het ontbrekende portobedrag voldoen, maak dan het kaartje los van de zending en zend het met een streepjescode van uw afdeling naar P&T. U kunt de zending ook weigeren, zet dan twee dikke strepen door het adres (maar maak het adres niet onleesbaar), zet op de zending "geweigerd" en doe de zending met kaartje bij de uitgaande post.
  • De tweede soort betreft zendingen die door de Universiteit Leiden verzonden zijn. Er is dan niet of onvoldoende gefrankeerd. Ook kan het voorkomen dat iemand een zending zelf, zonder tussenkomst van Post & Transport, met onvoldoende frankering ter post heeft bezorgd. U kunt dit kaartje zenden naar Post & Transport, die zorgt draagt voor de verdere afhandeling.

Laatst Gewijzigd: 07-09-2016