Antwoordnummer

Wilt u een hoge respons hebben op uw mailing? Voeg dan een antwoordenvelop of kaartje bij. Die kunnen zonder frankering naar u worden teruggezonden. U betaalt dan de portokosten. Post & Transport heeft de beschikking over een antwoordnummer, zodat u niet voor kleine projecten een eigen antwoordnummer hoeft aan te vragen. U betaalt per terugontvangen antwoordzending. De kosten voor een terugontvangen antwoordzending zijn iets hoger dan de normale portotarieven.

Het antwoordnummer is ook internationaal te gebruiken, maar dan moet uw antwoordenvelop of -kaartje wel aan bepaalde vormgevingseisen voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Post & Transport.

Laatst Gewijzigd: 07-09-2016