Organisatiestructuur UFB

Organogram

Het UFB wordt aangestuurd door een directie bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct-directeur, tevens hoofd Planning en Control.

In de onderstaande organisatieschets wordt de structuur van het UFB aangegeven.

Laatst Gewijzigd: 26-01-2016