Frisse start met twee nieuwe schoonmaakbedrijven vanaf 1 januari 2015

Met het aflopen van het contract voor schoonmaakonderhoud moest Universiteit Leiden op zoek naar nieuwe potentiële partners. Hiervoor is in 2014 een aanbesteding schoonmaakonderhoud gehouden. De ontvangen aanbiedingen zijn vervolgens zorgvuldig beoordeeld op kwalitatieve aspecten, door een klankbordgroep schoonmaak samengesteld uit collegae van alle faculteiten en eenheden. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf 1 januari 2015 Hago en CSU een frisse start zullen maken met hun schoonmaakwerkzaamheden binnen de muren van de universiteit.

Frisse start met vertrouwde gezichten

Begin oktober hebben Hago en CSU alle huidige schoonmaakmedewerkers uitgenodigd om hen te informeren over de overgang. Vrijwel het complete team van ruim 70 medewerkers zal mee overgaan naar Hago en CSU. Dit betekent echter niet altijd dat u volgend jaar dezelfde vertrouwde gezichten zult tegenkomen. Zo kan het voorkomen dat juist een u bekende schoonmaakmedewerker niet mee overgegaan is naar Hago en/of CSU, of dat een medewerker elders binnen de universiteit komt te werken. In de week voor Kerst zal de huidige leverancier voor de laatste keer schoonmaken en zal worden begonnen met het uitleveren en klaarzetten van alle materialen, werkwagens, machines en apparatuur voor de overgang. In de eerste weken van januari zullen alle schoonmaakmedewerkers in het team on-the-job geïnstrueerd en begeleid worden op hun nieuwe taken. De universiteitsgebouwen worden intensiever dan ooit door medewerkers en studenten gebruikt. Deze community-ontwikkeling is een groot goed dat wij nu dan ook meer kunnen ondersteunen met een hierop toegesneden programma. Deze frisse start kan eventueel wat gewenningsproblemen opleveren, graag uw begrip hiervoor.

Maatschappelijk verantwoord aanbesteed

Bij de aanbesteding schoonmaakonderhoud is bewust gekozen voor het opdelen van de opdracht in twee percelen. De gedachte hierachter was om enerzijds te voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen en anderzijds om te voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Universiteit Leiden binnen de regio inneemt. Op basis van goed opdrachtgeverschap is extra aandacht besteed aan het waarborgen van een stabiele personeelsbezetting, ruim voldoende begeleiding en de aanwezigheid van een adequaat preventief ARBO- en ziekteverzuimbeleid. Ook reële integratie van de nieuwe Participatiewet bij de uitvoering der diensten was een belangrijk item.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2015 zal zowel resultaatgericht als inspanningsgericht worden schoongemaakt.

Resultaatgericht: Dit houdt in dat iets dagelijks schoon dient te zijn, maar dus niet dagelijks schoongemaakt hoeft te worden.

Inspanningsgericht: Dit houdt in dat iets volgens een bepaald programma en frequentie wordt schoongemaakt.

Voor meer informatie over wat dit betekent voor uw werkplek kunt u kijken op de Producten ABC onder Schoonmaak.

Partnership

Zowel CSU als  Hago heeft een initieel contract voor drie jaar, dat bij positieve beoordeling van duidelijk geformuleerde kritische prestatie-indicatoren nog vijfmaal met een jaar kan worden verlengd. De totale looptijd van de opdracht is bij tevredenheid acht jaar. Met deze lange looptijd is getracht de leveranciers en hun medewerkers daadwerkelijke samenwerkingspartners van de universiteit te maken.

Laatst Gewijzigd: 18-12-2014