Afvalscheiding swill

Deze week wordt er gestart met de scheiding van swill in het restaurant van het Pieter de la Courtgebouw. Daardoor kunnen we beter recyclen. Dat zorgt voor minder restafval, zodat we weer een stap in de richting van verduurzaming zetten.

Swill omvat alle onverpakte etensresten: brood, klokhuizen, salade etc. Deze resten worden nuttig hergebruikt. Zij gaan naar een vergister, waarbij een deel wordt omgezet naar biogas en het restant verwerkt wordt in een bodemverbeteraar.

Om een idee te krijgen van hoeveel swill er binnen de Universiteit geproduceerd wordt, willen we de introductie van swill-bakken stapsgewijs uitrollen.

We beginnen hiermee in het Pieter de la Courtgebouw. In plaats van één afvalbak komen er twee: een groene en een grijze. Het organische afval is welkom in de groene bak, het overige afval in de grijze.

Bedankt voor de medewerking!


Laatst Gewijzigd: 27-03-2017